Divadlo Kubrt - logoHusička s kolečkem
O divadle Kubrt
Vystoupení divadla Kubrt
Repertoár divadla Kubrt
Podporujeme, podporují divadlo Kubrt
Kontaktní informace divadla Kubrt
Husička NeNe

 

O nás Ansámbl Kronika Galerie
Kronika 2012

Leden – únor 2012

Zimní spánek. Ve skutečnosti ještě netušíme, že se z příležitostného uskupení stane fungující soubor.

Březen - duben 2012

Luděk Listík navrhuje, aby Kubrt předvedl Proradnou kněžnu na Branickém náměstí během 3. branického Kulobraní. Vláďa Čermák utrpí infarkt, jako záskok přichází Miloš Cihelka. Ze souboru na vlastní žádost odchází Milan Janouch a do role vypravěčky přichází Karolína Vránová.
Luděk Listík zároveň začíná ve spolupráci s branickými o.s. domlouvat zářijovou akci Braník sobě, kde se počítá s účinkováním Kubrta a premiérou nové hry, kterou ještě nemáme.

Duben 2012

Karel s Milošem začínají v hospodě U pomníku vymýšlet novou hru s pracovním názvem Lenin v Braníku.

4. 5. 2012

Kubrt sehraje na Branickém náměstí Proradnou kněžnu v rámci 3. branického Kulobraní. Tentokráte ve složení a obsazení:

Praotec Kula: Karel Vrána
Kulík, syn Praotce Kuly: Matouš Karel Řeřicha
Kněžna Libuše: Marie Bromová
Přemysl Oráč: Miloš Cihelka
Teta, sestra kněžny Libuše: Jitka Vaňourková
Číšnice a režie: Andrea Lvová
Vypravěčka: Karolína Vránová
Nápověda: Šárka Pavelková

Ambicióznější herci se své role naučili zpaměti a textem v ruce už tak během hraní máchá jen několik z nich. Záznam v režimu film noire pořizuje na mobil Posel. Bohužel se večer na koncertě Los Culos ožere a telefon i s nahrávkou je od té doby nezvěstný. Posel ne.
Braník žil celé jaro protesty proti developerským záměrům vrchnosti včetně plánované výstavby bytového komplexu na Branickém náměstí. Jako součást protestů Kubrt na příští ročník Kulobraní přislíbil pantomimické číslo, vzhledem k předpokládanému hluku stavebních strojů.

Červen 2012

Miloš s Karlem dokončují hru. Ta se teď jmenuje Welcome Lenin! aneb Co se v Braníku naučíš, v Rusku jako když najdeš. Miloš vypráví o Kubrtovi pozdější člence souboru Juditě Cihelkové. Jako správný otec nechce připustit, že by snad něco nevěděl a při zodpovídání zvídavého dotazu přijde s geniálním nápadem, že Kubrt je vlastně zkratka Kulovna Braník Teátr. Vyslovením nahlas byl zbaven autorských práv a Kubrt dostává nový význam, kterého se už nevzdá.

14. 6. 2012

Začínají zkoušky. Jako zkušebna slouží salonek hostince Na Jezerce. Do souboru se vrací uzdravený Vláďa Čermák, přichází Jiří Mareš a Valerie a David Pacovští. Odchází Jitka Vaňourková.

Nové složení a obsazení nové hry:
Vladimír Iljič Lenin, vůdce ruských bolševiků: Miloš Cihelka
Jaroslav Hašek, spisovatel český: Vladimír Čermák
Inessa Armandová, milenka Lenina: Marie Bromová
Jiřina Olšaníková, branická sufražetka: Andrea Lvová, vzápětí ji nahrazuje Valerie Pacovská
Otto Katz, feldkurát, cestující: Jiří Mareš
Hans Kloss, lodní kapitán: David Pacovský
Pan Hvězdička: Karel Vrána
Režie: Andrea Lvová
Nápověda: Šárka Pavelková

První zkoušky se jako host účastní Ludwig Urban, kterému se hra velice líbí, jakkoli to může být zapříčiněno množstvím zkonzumovaného alkoholu.
Vláďa Čermák se stává pokladníkem souboru (vybírá členské příspěvky), Valerie Pacovská grafičkou a garderobierkou, Karel s Milošem se samozvaně obsazují do role principálů. Ve skutečnosti je ale principálkou Andrea, která pilně pořizuje zápisy ze schůzek a nenápadně ostatním (za jejich tichého souhlasu) přiděluje úkoly.

Červenec 2012

Matouš K. Řeřicha se z Braníka stěhuje do Třeboně, ale nadále zůstává čestným členem souboru. Pokračuje pravidelné zkoušení nové hry, jejíž text se při každé zkoušce mění a doplňuje o nové vtípky. Nikdo tak neví, která verze je aktuální a každý z herců zná lépe repliky ostatních než svoje vlastní. Oficiálním pozdravem v rámci Kubrta se stává fráze No nazdar!

Srpen 2012

Nákup kostýmů v secondhandech. Novým členem divadla se stává Miloš Milouch Morvai. Pokračuje usilovné zkoušení na blížící se premiéru. Milošově ženě Báře, která studovala divadelní vědu se líbí naše počínání a po očekávaném zářijovém úspěchu se do Kubrta hlásí na pozici produkční.

31. 8. – 2. 9. 2012

Soustředění Kubrta v Železné u Žatce. Jiří Mareš se úspěšně zhostí role neúspěšného zámečníka a podaří se mu zalomit klíč ve vchodových dveřích zamčených zevnitř. Tím soubor odřízne od zásob lahvového piva, které se chladí venku. Nezbývá než dveře vyrazit a Jiří sehraje další úspěšnou etudu později nazvanou Čert vyletěl z elektriky. Během příprav zvukového doprovodu hry soubor objevuje havajskou Husičku Nene, která se ihned stává maskotem a zároveň čestným členem Kubrta

3. 9. 2012

Většina souboru tpí těžkou kocovinou a depresí, že nestihne hru nacvičit do premiéry, která se má uskutečnit 22. září jako součást akce Baník sobě.

Září 2012

Valerie vytváří definitivní podobu loga divadla a plakát ke hře Welcome Lenin. Karel s Milošem začínají vymýšlet novou hru s pracovním názvem Fučík.

12. 9. 2012

Milouch si poprvé vyzkouší roli pana Hvězdičky a jde mu to.

20. – 21. 9. 2012

Soubor finišuje se zkouškami, jedna se odehrává v hangáru Davidovy autoopravny v Holešovicích. Ve vlasti vládne prohibice na tvrdý alkohol a to má negativní vliv na herce, kteří do sebe lijí kořalku doslova jako o život.

22. 9. 2012

Premiéra Welcome Lenin! aneb Co se v Braníku naučíš, v Rusku jako když najdeš na akci Baník sobě na hlavním pódiu ve 13 hodin. Uvede ji Matouš K. Řeřicha a věnuje ji našemu kamarádovi Ludwigu Urbanovi, který 12. srpna spáchal sebevraždu. Poprvé se vydaří přesné načasovaní doplňkových zvuků (šumění vody, střelba z děla). Obecenstvo až na dvě zapšklé výjimky odměňuje hru smíchem a potleskem. Pokud by netleskalo, v záloze je připavena nahrávka bouřlivého aplausu. Většina herců zakotví v Kulovně a druhý den je jim špatně, protože umění si vyžaduje oběti. Na premiéře je i Bára Cihelková, která se stává produkční divadla.

Vladimír Iljič Lenin, vůdce ruských bolševiků: Miloš Cihelka
Jaroslav Hašek, spisovatel český: Vladimír Čermák
Inessa Armandová, milenka Lenina: Marie Bromová
Jiřina Olšaníková, branická sufražetka: Valerie Pacovská
Otto Katz, feldkurát, cestující: Jiří Mareš
Hans Kloss, lodní kapitán: David Pacovský
Pan Hvězdička: Karel Vrána

27. 9. 2012

Hodnotící popremiérové setkání, kde jsou rozdány úkoly do budoucna. Ten nejdůležitější zní: Sehnat možnosti hrát dál před publikem. Je tedy rozhodnuto a Kubrt již není příležitostným uskupením! A jelikož to myslíme vážně, vyvstal nový úkol - jako profesionální amatéři potřebujeme webové stránky!
Schůzky se účastní Bára Cihelková (slibovaná produkční), která posléze zjistí možnost účinkování s nutností zajistit vlastní publikum. Tuto možnost prozatím nevyužijeme a Bára se vrací k vyčerpávajícím povinnostem výchovy nové generace fanoušků Kubrta a dokončení vlastních studií. První účastí na zkouškách Kubrta tak zároveň její zapojení končí a nadále zůstává v ústraní v pozici potenciální členky souboru.

Říjen 2012

Máňa Bromová přichází s nápadem sehrát Welcome Lenin na parníku, kde má klíčovský pasťák (její zaměstnavatel) popracovní besídku. Máňa také objeví košířský klub Biograf a dohodne tam vystoupení.
Protože chceme dále hrát, období kolem Vánoc je plné příležitostí pro dětská vystoupení a (možná mylně) předjímáme, že děti by Lenina nedocenily, domlouváme se na vzniku hry pro děti (i přes odpor některých členů souboru, kterým se zdá, že je na to málo času). Karel je zaúkolován přepracováním nějaké své starší pohádky ze šuplíku. Valerie vytvořila grafický návrh webových stránek a Karel navrhuje aby slibované pantomimické vystoupení na příští ročník Kulobraní mělo podobu Živých obrazů.

25. 10. 2012

Kubrt hraje zaměstnancům pasťáku. Výsledek není ani slaný ani mastný. Jen becherovka tu – stejně jako ve hře – teče proudem silnějším než Vltava pod parníkem.

Listopad 2012

Do souboru se naplno začleňuje Karolína Vránová, nově přichází Judita Cihelková a Mates Hereš. Objevuje se první příležitost pro novou dětskou hru, kterou ještě nemáme – tentokráte na akci Advent v Braníku. Účast bez váhání domluvíme. Karel zjišťuje, že elektronická záloha není spolehlivá jako šuplíky a nenachází tak žádnou starší pohádku, kterou by mohl přetvořit, jak bylo původně plánováno. Sepisuje tedy zbrusu novou poučnou rýmovačku pro děti doplněnou zpěvy a nazvanou Líná Máńa. Hlavní postavou je naše oblíbená havajská Husička Nene. Nutno dodat, že pracovní název hry byl mnohem obsáhlejší a v podstatě převypravoval celý její děj.

7. 11. 2012

Přesně na 95. výročí bolševické revoluce v Rusku Kubrt vystupuje v branické Kulovně se hrou Welcome Lenin. V roli Inessy Armandové na publikum poprvé účinkuje Judita.

9. 11. 2012

Welcome Lenin v košířském klubu Biograf. Samotnou hru předchází takzvaná Forbína sepsaná Milošem a později přejmenovaná na Kdo je Husička Nene? Jako poněkud zmatený ornitolog v ní vystoupí Milouch Morvai, hostesku mu dělá Judita. Slušná návštěva a příjemné postředí herce vybičuje k nečekaným výkonům. Naskýtá se možnost pravidelné spolupráce s Biografem, kterou nejspíše využijeme.

22. 11. 2012

Začínáme zkoušet Línou Máňu. Vymyslet do hry píseň nebylo vzhledem k možnostem souboru asi nejšťastnější, ale jak se objevuje v propagačním textu ke hře - je to hlavně legrace!

Prosinec 2012

Autoři pokračují na Fučíkovi, soubor pilně zkouší. Shání další příležitosti k vystupování a po všech čertech domlouvá zřízení webových stránek.

8. 12. 2012

V Kulovně probíhá 2. ročník minifestivalu Zahraj si své divadlo. Kubrt v předpremiéře sehraje Línou Máňu ve složení:

Líná Máňa: Judita Cihelková
Ornitolog Jiří Hnátek: Mates Hereš
Táta: Miloš Cihelka
Máma: Karolína Vránová
Čert: Vladimír Čermák
Policista: Milouch Morvai
Vypravěč: David Pacovský

Branická sekce Kubrta (Andrea Lvová, Vladimír Čermák a Karel Vrána) pod názvem KULA předvede mikrohru - opět s názvem delším než hra sama - Kterak Panna Maria a svatý Josef při útěku do Egypta zabloudili do Braníka.
David Pacovský se blýskne stand-upem Čekání.

15. 12. 2012

Společně se souborem Branické vši vystupujeme v divadle Duncan Centre. Oficiální premiéře Líné Máni přihlíží přes 100 nadšených diváků, hlavně dětí.

Líná Máňa: Marie Bromová
Ornitolog Jiří Hnátek: Jiří Mareš
Táta: Miloš Cihelka
Máma: Valerie Pacovská
Čert: Vladimír Čermák
Policista: Milouch Morvai
Vypravěč: David Pacovský

Máňu po vystoupení osloví režisér Jan Svěrák. Prý by ji klidně obsadil do filmu, jen se musí naučit zpívat. Český film tak definitivně ztratil novou divu.

22. 12. 2012

Vánoční besídka Kubrta v Kulovně. Andrea navrhuje na leden zimní spánek (povánočně-novoroční prázdniny), aby si soubor oddechl a načerpal nové síly. Návrh je zamítnut.